Děkujeme

Děkujeme všem, kdo laskavě přispěli finanční i jinou pomocí a umožnili tak vznik a provoz klubu.

Děkujeme Jihomoravskému kraji, který přispěl finanční částkou a místostarostovi města Blanska, Ing. Jiřímu Crhovi, za neúnavnou pomoc a podporu.

Děkujeme novinám Monitor (www.monitor-bk.cz) za poskytnutý prostor pro nezbytnou prezentaci naší činnosti.

Dále pak občanskému sdružení Ulita, jež poskytlo své prostory a ochotně podpořilo naši činnost v době, kdy nám ještě nikdo nevěřil.

Městu Blansko za poskytnoutou finanční podporu.

Ing. Laštůvkovi, řediteli rájeckého gymnázia, za podporu a vypůjčení nezbytných propriet pro naši činnost.

 

A v neposlední řadě děkujeme našim Šnečatům a jejich rodičům, bez nichž si úspěšné fungování našeho Šneka ani neumíme představit.