Po diskuzi s vámi, rodiči, jsem se rozhodli změnit způsob platby tak, aby vám co nejvíce vyhovoval. Proto se, stejně jako školní družina i běžné kroužky, vracíme k pololetním platbám. Cena za pololetí při docházce 3-5 dní v týdnu tak činí 1250 Kč, cena za pololetí při docházce 1-2 dny v týdnu činí 750 Kč. 

Pro sourozenecké dvojice jsme připravili výraznou slevu ve výši 250 Kč (při platbě za dvě děti tak platí rodiče 2000 Kč/pololetí). 

Přihlášky můžete zasílat už nyní e-mailem na adresu klub.snek@email.cz.

Přihlášku najdete zde: přihláška na školní rok 2015/2016