Provozní řád

 

Komu je klub určen

 • DK Šnek je určen dětem 1. - 6. tříd ZŠ.

 • DK je přístupný pouze členům klubu po vyplnění řádné přihlášky

 • Klub je určen dětem, jejichž zdravotní stav umožňuje školní docházku.

 

Chování v klubu

 • Členové DK dbají pokynů pedagogického dozoru, dodržují pravidla slušného chování, bezpečnosti a férovosti. Dbají na čistotu a v prostorách klubu se chovají tak, aby nedošlo k poškozování zařízení klubu, ani majetku ostatních členů.

 

Omezení a zákazy

 • DK je nekuřácký, kouření je zakázáno jak v prostorách klubu, tak v okolí budovy, stejně tak je zakázána konzumace alkoholu.

 • V prostorách klubu je nutné se přezouvat, přezůvky si mohou děti přinášet, nebo zanechávat v klubu. Je možné si přinést také pracovní oblečení na výtvarné aktivity.

 • Do klubu není povolena docházka dětí s infekčním onemocněním, za bezinfekčnost dítěte odpovídají zákonní zástupci dítěte.

 

Provozní doba

 • Klub je otevřen během školního roku ve všední dny od 12.30 do 16.00, otvírací doba, stejně jako provoz o školních prázdninách a dnech volna, bude dohodnut operativně dle zájmu rodičů.

Příchod, odchod a docházka do klubu

 • Do klubu děti přicházejí samostatně nebo v doprovodu zákonných zástupců či pověřených osob, odcházejí samostatně, nebo v doprovodu pověřených osob.

 • Způsob a čas odchodu a seznam pověřených osob sdělí rodiče písemně s dostatečným předstihem.

 • Absenci docházky delší než týden oznamují rodiče na e-mail klubu nebo telefonicky.

 

Poplatky a úhrada

 • Podmínkou členství v klubu je řádné vyplnění přihlášky a úhrada členského příspěvku.

Vyloučení z klubu

 • Ve výjimečných případech, pokud dochází k opakovanému a závažnému porušování provozního řádu, je možno člena klubu po konzultaci s rodiči vyloučit z docházky. O vyloučení rozhoduje pedagogický dozor společně s vedením klubu.