V říjnu na Krystalizaci - foto v sekci IQ Šnek

15.09.2014 19:44
Krystalizace je název nové výstavy v Galerii města Blanska. A protože je k výstavě nabízen zajímavý doprovodný program, neodolali jsme. Lektorka s dětmi provede pokus krystalizace skalice modré nebo kamence. Následovat bude prohlídka výstavy s krátkým komentářem a vlastní tvorba nezvyklými výtvarnými technikami. Do galerie vyrážíme 3. 10. ve 13.20.