Explozivní pátek 16.

28.04.2014 21:58
Inspirováni nadšením našich malých vědců nad explozivními chemickými pokusy jsme připravili speciální páteční schůzku. Co hoří? Proč to hoří? 
Hoření potřebuje dvě základní věci: něco, co hoří a kyslík. Děti si vyzkouší, že v přírodě může hořet nejen pevná látka jako dřevo a papír, ale kolem nás jsou i hořlavé kapaliny a plyny. Ze směsi hořlavé a nehořlavé látky si vyrobí nehořlavý kapesníček a pak projdou společně s instruktorem cestou hoření, při které si vyrobí tajný nápis z hořícího písma, prozkoumají, jak pomáhá ohni kyslík a který plyn naopak hasí a na konci je bude čekat výroba historického objevu, který změnil mapy států ... střelného prachu. Tajemství kdysi přivezené z daleké Číny prozradí lektorka Údifu Barbora Mikulecká.